Despre morală...


Pledoaria şi erudiţia profesorului Culiţă Ioan Uşurelu trădează , dincolo de efortul pedagogic , credinţa că tinerele generaţii ale României vor regăsi drumul spre acele valori , care au făcut posibile nu numai creaţia şi ştiinţa românească , dar şi luciditatea şi conştiinţa de sine a creatorului de pe ambele versante ale Carpaţilor.

NICOLAE BREBAN

UN MORALIST

Trăiesc în provincie dascăli care îşi depăşesc condiţia şi lucreză pentru performanţe în domeniul literaturii sau în alte sfere culturale. Unul dintre aceştia este Culita Ioan UŞURELU care a profesat la diverse licee din Adjud,Odobeşti şi Focşani,predând Literatura română şi Literatura franceză.Culiţă Ioan UŞURELU s-a dovedit însă a fi un remarcabil creator de reviste,fiind unul dintre redactorii cunoscutei publicaţii liceale „Revista noastră”, căreia, de altfel ,i-a şi realizat un studiu monografic sub îndrumarea lui Nicolae MANOLESCU(1987).La Odobeşti, editează din 2005 revista şcolară „Pururi tânăr”.

Dar opera revuistică cea mai importantă este”Salonul literar,” pe care o scoate cu mijloace băneşti proprii din 2001,reuşind să o ridice valoric,şi prin numele colaboratorilor,la nivel naţional.Iată motivele pentru care ar merita lauda noastră.

Însă Culiţă Ioan UŞURELU este şi scriitor,autor,pănă astăzi, al volumelor Profesorii-Suplinind au dobăndit,Cerşetori în loden,Multum in parvo-Mic tratat despre perfecţiune,Conacul dintre vii,iar în 2007 volumul Generaţii-Dialoguri necesare apărut la Editura Andrew din Focşani.Cartea se deschide cu un generos Cuvânt înainte semnat deNicolae Breban,ca semn că autorul şi-a atras preţuirea unor nume de primă mărime din literatura actuală.De asemenea,volumul beneficiază de o prefaţă, la obiect, datorată lui Vasile Ianculescu.

THEODOR CODREANUCopyright (c) 2019 All rights reserved.
Design & promotion by Ciribasa